خدمات ما

فناوري هاي مورد استفاده

استفاده از فناوري های روز یکی از اولویت‌های ساینیک است . از این رو تیم تحقیق و توسعه بر این شد تا بهترین و بروزترین فناوری را یافته و آن را مبنای توسعه‌ی سیستم‌های خود قرار دهد. در نتیجه چارچوبی برای توسعه مهیا گشت که خود از ترکیب بروزترین چارچوب‌های نرم‌افزاری موجود تشکیل شده است. برخی از ویژگی‌های مهم این چارچوب در زیر آمده است: