سیستم مدیریت پل ها

سيستم مديريت پل ها جهت نظارت و کنترل وضعيت پل ها طراحي شده است . در اين سيستم با استفاده از لايه هاي اطلاعات مربوط به پل ها بر روي سيستم GIS ، امکان مديريت و گزارش گيري از وضعيت پل ها وجود دارد. از جمله امکانات اين سيستم مي توان به آرشيو بازرسي ها و فايل ها و ثبت بازرسي هاي دوره اي و گزارش هاي مربوط به آنها همراه با تصاوير تهيه شده اشاره کرد .