سيستم نقشه راه سرمايه گذاری

سیستم نقشه راه سرمایه گذاری جهت تسهیل در امر مکان یابی و استقرار واحدهای صنعتی تحلیل و طراحی شده است. دراین سیستم با استفاده از لایه های اطلاعاتی مربوط به دستگاه های مختلف و ذینفع در امر تخصیص زمین برای سرمایه گذار و اعمال قوانین حرایم و محدودیت ها و همچنین امکان تخصیص منابع از جمله آب و برق و گاز نواحی مورد نظر برای سرمایه گذار مشخص می گردد. همچنین اگر سرمایه گذار خود زمین برای استقرار باشد آن امکان وجود دارد که آن زمین از نظر جرایم، نوع خاک، و سایر زیر ساخت ها مورد بررسی قرار گیرد و اعلام گردد که آیا این زمین قابلیت تبدیل به واحد صنعتی را دارا می باشد.