معدن يار

در دنیای پرتلاطم حوزه تکنولوژی و فناوری اطلاعات، نفش مدیریت صحیح اطلاعات و تبدیل آن به داده های قابل اعتماد و کاربردی، نقشی حیاتی و کلیدی در بقا و حرکت سازمان ها و شرکت ها دارد. درحال حاضر اطلاعت به عنوان قویترین ابزار هرسازمان است که اگر این اطلاعات به شیوه معناداری باهم تجمیع شوند و برآیند درست و درراستای نیازها ارئه دهند، قدرت مدیریت و سازماندهی را به شدت افزایش می بخشد. در همین راستا شرکت ساینیک باتکیه بر بروزترین تکنولوژی های حوزه نرم افزار توانسته مجموعه ای را گرد هم آورد تا همه ازداشتن اطلاعات صحیح بهره ببرند. پروژه معدنیار با تلاش متخصصان شرکت و تحقیق و جمع آوری اطلاعات پیرامون حوزه معدن و سازمان نظام مهندسی معدن شکل گرفته است تا بتواند امر مدیریت اطلاعات و بکارگیری این اطلاعات در راستای بهبود عملکرد سازمان های نظام مهندسی معدن و مدیران راقادر سازد، عدالت، شفافیت و تسریع روند کار را در سازمان ها پیاده کنند .