نظام یار

نظام یار، نرم افزار تحت وب مربوط به سازمان نظام مهندسی ساختمان می باشد که درآن با استفاده از جدید ترین متدها وتکنولوژی های روز دنیا فرآیندهای مربوط به سازمان مکانیزه شده است. از این فرآیند ها می‌توان سیستم ارجاع کار ومحاسبه سهمیه اعضای حقیقی و حقوقی و سیستم صدور پروانه، اعمال صلاحیت ها و عضویت را نام برد. سایر فرآیندهای مهم مربوط به سازمان شامل واحد تاسیسات، مالی، آموزش، گزارش ساز و … می باشد.به دلیل تحت وب بودن نرم افزار، کلیه زیرمجموعه های سازمان در شهرستان ها و مناطق مختلف امکان اتصال به سیستم را دارند که در نتیجه امکان کنترل و یکپارچه سازی اطلاعات سازمان را به صورت مرکزی ایجاد می نماید.