سامانه مديريت فرآيند حفاری شهرداری

شهریار سیستمی برای ثبت و نظارت بر فرآیند حفاری می باشد که ضمن بهبود وضعیت حفاری های سطح شهر،نظارت دقیقی برعملکردها و تکمیل نقشه حفاری ها را نیز میسر می سازد. امکان ثبت اطلاعات و اخذ استعلام الکترونیکی از شرکت های خدماتی و شهرداری های مناطق و صدور الکترونیکی مجوز حفاری مانند تمام خدمات الکترونیک،سرعت بخشی به ارائه خدمات و افزایش کیفیت را به دنبال خواهد داشت و مهمترین مشکل شهروندان در خصوص عدم هماهنگی بین شهرداری و دستگاههای برقرار کننده انشعابات شهری در ارتباط با تاخیرات، بی نظمی و تعدد عملیات حفاری برطرف می سازد. علاوه بر شهرداری های مناطق ، شرکت های خدماتی نظیر: آب و فاضلاب، برق، گاز، مخابرات، میراث فرهنگی و… در این سامانه حق عضویت داشته و می توانند در کارتابل خود نسبت به صدور مجوزالکترونیکی حفاری و پاسخ به استعلامات با یکدیگر همکاری کنند.