سامانه مدیریت کل اموال و دارایی های دولت

سامانه مدیریت کل اموال و دارایی های دولت به منظور ساماندهی و جمع آوری اطلاعات مربوط به اموال دستگاه­ های اجرایی و همچنین نظارت و استفاده بهینه از اموال و دارایی ها و مولد سازی اموال طرح گزدیده است. بنابراین هریک از دستگاه های اجرایی موظف هستند تا با مسئولیت بالاترین مقام دستگاه، اطلاعات مرتبط با اموال و دارایی های خود را به صورت دقیق و کامل در این سامانه ثبت نمایند.