سامانه پنجره واحد مدیریت زمین

سامانه پنجره واحد مدیریت زمین با پشتیبانی از طراحی فرم های الکترونیکی و فرآیندهای کسب و کاری، مجهز بودن به نقشه و لایه های اطلاعات مکانی و ارتباط با سامانه های سازمان های دیگر از طریق APIها، جزء سامانه­ های شاخص در حوزه زمین محسوب می­شود.

پنجره واحد زمین در حوزه قضایی، مزایایی مانند پیشگیری از جعل مجوز و استعلامات، جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال و سهولت در برخورد با تخلفات را به ارمغان آورده است. در همین راستا، ایجاد بانک الکترونیکی یکپارچه، ساماندهی فرآیندهای حوزه اراضی و املاک، کاهش مراجعات حضوری، حذف امضاهای طلایی و افزایش رضایتمندی مردم را برای دولت به همراه داشته و در نهایت نظارت آسان و فعال بر اجرای قوانین و همچنین برنامه ریزی جهت آسیب شناسی و بررسی قوانین مرتبط با حوزه زمین را تسهیل می ­کند.