نرم افزارهای ما

نرم افزار فارسی یار

فارسی یار 1401
 • لینک دانلود نسخه نصبی:    فارسی یار
  لینک دانلود نسخه پرتابل:    فارسی یار پرتابل
  رمز فایل:    –
  راهنمای نصب و استفاده:    دانلود

نرم افزار آپایار

آپایار
 • لینک دانلود:    آپایار
  رمز فایل:    –
  راهنمای نصب و استفاده: –

CMS

سامانه جامع اطلاعات مکانی
نرم افزارهای مرتبط

نرم افزار AnyDesk

AnyDesk
 • لینک دانلود نسخه نصبی:    AnyDesk
  لینک دانلود نسخه پرتابل:  AnyDesk Portable
  رمز فایل:    sinic.ir
  راهنمای نصب :    –
  آموزش استفاده از نرم افزار :    –